สหมอเตอร์

 

รถสองแถวได้เฮ.. ดาวน์น้อย หรือ ผ่อนสบาย กับแคมเปญพิเศษ ที่ อีซูซุสหมอเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ อีซูซุสหมอเตอร์ ทั้ง 4 สาขา

- (074)457710-4  สนญ.ถ.ลพบุรีราเมศวร์

- (074)346420-4  นครหาดใหญ่ (เยื้อง ร.ร.ญ.ว.)

- (074)478117-8  ลำไพล อ.เทพา

- (074)483700-3 สิงหนคร