สหมอเตอร์

 

ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศรับสมัครงาน

 
 1. ผู้จัดการศูนย์บริการเคาะพ่นสีเเละตัวถัง (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 2. เจ้าหน้าที่ขาย (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 3. พนักงานพ่นกันสนิม (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 4. พนักงานช่างยนต์ (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 5. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด(อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)
 7. พนักงานการเงิน (อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 

เอกสารประกอบการสมัครงานสำหรับผู้ที่บริษัทฯ ได้ติดต่อให้มาสัมภาษณ์

 1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหารพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด 

ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่บริษัทต้องการ                                            และบริษัทไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น                                                                              หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ Email: sahamotor@gmail.com โทร. 074-457710-4 ต่อ 505-506

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์