สหมอเตอร์

 

เกี่ยวกับสหมอเตอร์

 

การเติบโตของบริษัท

 

allshowroom.jpg

จากการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและเป็นกันเอง ส่งผลให้บริษัท  หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด  เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของรถยนต์ “ อีซูซุ  ” ของคนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง โดยบริษัท  หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด มีโชว์รูมและศูนย์บริการอีซูซุรวมทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน
 - สำนักงานใหญ่ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งอยู่เลขที่ 289 ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 - สาขาหาดใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 456/3 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 - สาขาลำไพล  ตั้งอยู่เลขที่ 179 ม.1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 - สาขาสิงหนคร ตั้งอยู่เลขที่  33/8 ม.2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นโยบายในการบริหารงาน

 

ดำเนินงานทางธุรกิจด้วยคุณธรรม มีความจริงใจ ซื่อตรงและไม่เอาเปรียบกับลูกค้าของบริษัท

วิสัยทัศน์(Vision)

 

เป็นผู้นำแห่งธุรกิจรถยนต์ในจังหวัดสงขลา ให้บริการครบวงจร เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดำเนินงานด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และสรรค์สร้างสิ่งดีคืนสู่สังคม

พันธกิจ(Mission)

 
 • การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • การให้ความสำคัญ และปฎิบัติต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร
 • การสร้างความพึงพอใจสูงสุด และร่วมพัฒนาความก้าวหน้ากับลูกค้า
 • การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า(อีซูซุสหมอเตอร์ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้หากปราศจากการร่วมมือกับลูกค้า)
 • การตอบแทนผลประโยชน์คืนสู่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้า
 • ประวัติโดยสังเขป

   
  2514
  ก่อตั้งบริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
  โดยคุณวิเชียร โกวิทยา เดิมตั้งอยู่ที่ 128/1 ถ.เพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใกล้กับบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
  จนกระทั่งต่อมาทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการศูนย์บริการและจำหน่ายอะไหล่แท้ของอีซูซุขึ้น
  2519
  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด ได้ก้าวสู่ธุรกิจรถยนต์ครบวงจรอย่างเต็มตัว และย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ 456/3 ถนนเพชรเกษม เยื้องโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  2536
  ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกแห่ง ณ 179 ม.1 ตำบลลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้ชื่อว่า “ บริษัทหาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาลำไพล ”
  2539
  ทำการเปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ขึ้น ณ ถนนลพบุรีราเมศวร์ พร้อมจัดตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 100 ล้านบาท
  2547
  ทำการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง อย่างเป็นทางการคือ สาขาสิงหนคร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 33/8 หมู่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา หน้ากว้าง 58 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 12,000,000 บาท